444 5 438     info@gedik.edu.tr

27 Mar 2016

Ortadoğu: Coğrafyası ve İnsanları

FVM Işık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Maslak Kampüsü’nde 24-25 Mart 2016’da düzenlediği “Yeni Ortadoğu: Toplum, Siyaset ve Ekonomi” Konferansı’na katılan Yrd. Doç. Dr. Deniz ILGAZ, Arap Baharı’nın Toplumsal Etkileri başlıklı IV. Panel’de bir bildiri sunmuştur.  Gedik Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Dr. ILGAZ’ın “Ortadoğu Ne Demek: Coğrafya mı, Tarih mi, Kültür mü, İdeoloji mi?” konulu makalesi, Oturum Başkanı Prof. Dr. Rabia Karakaya POLAT tarafından yapıcı önerilerle irdelenmiş ve tartışılmıştır.   Arap Baharı’nın bütün yönleriyle ele alındığı konferansta her biri çok değerli bakış açıları sunan 42 akademisyen ve diğer katılımcılar konuya önemli katkılarda bulunmuşlardır.