18 Mar 2021

Öğr. Gör. Esra DEMİRCİ ECEVİT 9.Çocuk Dostları Kongresi Paneline Konuşmacı olarak Katıldı

 

İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Esra DEMİRCİ ECEVİT,  “9.Çocuk Dostları Kongresi Panelinde ” ‘Yeni Doğan Hakları ve Etik’ Başlıklı bir seminer gerçekleştirmiştir.