25 Nis 2021

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNDAN ABD BAŞKANININ ERMENİ ANMA GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASINA KINAMA

 

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SENATOSUNDAN

ABD BAŞKANININ ERMENİ ANMA GÜNÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASINA

KINAMA

Sözde Ermeni soykırım iddiaları, Osmanlı Devleti’nin son elli yılında Amerika ve Avrupa Devletleri tarafından Şark Meselesi’nin bir uzantısı olarak ortaya çıkarılmış sun’i bir meseledir. 1915 yılı da dâhil olmak üzere, tarihin hiçbir döneminde Osmanlılar ne Ermenilere ne de diğer milletlere herhangi bir katliam yapmamıştır. Son olarak 24 Nisan 2021’de ABD Başkanı Joe Biden’in Ermeni Anma Günü ile ilgili Ermenilerin katledildiğine dair hiçbir hukuki temele ve kararlara dayanmayan açıklamalarının gerçeklerden uzak siyasi ve emperyal gayelerle kaleme alındığı görülmektedir. Bu metinde yer alan özellikle soykırım ifadesinin kullanılması talihsiz bir beyandır, şiddetle kınıyoruz. Ermenilerin 800 yıl Türk idaresinde yaşadığı ve kendilerine dinî, sosyal, kültürel ve ekonomik imtiyazlar verildiği, huzur ve sükûnet içinde hayatlarını sürdürdükleri, kimliklerini yüzyıllarca korumada adaletli siyasetin önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Arşivler, konu ile ilgili bilimsel araştırmalar bunlara dair somut örneklerle doludur.

Hal böyle iken,  bu iddiaların aksine günümüzde bu tür mesnetsiz iddiaları yapanların bilim dışı, kasıtlı tutum ve davranışları göz önüne alındığında, meselenin ahlâki ve emperyal boyutta Türklere karşı tertiplenen bir Amerika mezâlimi şekline büründüğü üzüntüyle müşâhede edilmektedir. ABD yönetiminin iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin yeniden onarılması için yapıcı bir yaklaşımda bulunması temennimizdir.

Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

 

FROM ISTANBUL GEDIK UNIVERSITY SENATE

TO THE US PRESIDENT’S STATEMENT ON ARMENIAN MEMORIAL DAY

CONDEMNATION

The so-called Armenian “genocide” allegations are an artificial issue that was brought up as an extension of the Eastern Question by the United States and European States in the last fifty years of the Ottoman Empire. Including 1915, the Ottomans did not commit any massacres to Armenians or other nations in any period of history. Finally, it is seen that the statements of US President Joe Biden regarding the Armenian Commemoration Day on April 24, 2021, regarding the massacre of Armenians, were written for political and imperial purposes that are not based on any legal basis and decisions. The use of the phrase”genocide” in this text is an unfortunate statement, we strongly condemn it. It is known that Armenians lived under Turkish rule for 800 years and were given religious, social, cultural and economic privileges, lived in peace, and that just politics played a significant role in preserving their identity for centuries. Archives and scientific research on the subject are full of concrete examples.

And yet, contrary to these claims, given the unscientific and deliberate attitudes and behaviors of those who make such unfounded claims today, it is sadly seen that the issue has taken the form of an American cruelty organized against the Turks on a moral and imperial scale. It is our hope that the US administration will take a constructive approach to restore the friendly relations between the two countries.

We announce to the public with respect.