19 May 2021

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU İSRAİL’İN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRGAN EYLEMLERİNİ TEL‛İN BİLDİRİSİ

            İsrail, Kudüs’te Mescid-i Aksa’da ibadet etmekte olan sivil ve savunmasız Filistinlilere saldırmış, çoluk çocuk demeden kadın ve yaşlılar dâhil çok sayıda masum sivil insanı katletmiştir. Gelişen bu olaylarda ABD’nin,  Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı ve Başkan Joe Biden’ın İsrail’e “sarsılmaz desteğini” ilan etmiş olması ya bir öngörüsüzlük ya da tersi bir düşünce ile kasıtlı bir yaklaşımdır. İsrail saldırı ve çatışmalarının, bölgede aşırılığı daha da artırma potansiyeline sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda bunun sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail’de değil tüm bölgede kontrol edilemez bir güvenlik ve insani krizi açığa çıkaracağını da ifade etmek gerekir. İsrail’in kan dökme, terör ve yıkım saldırıları derhal durmalıdır. Filistin’deki şiddet sona ermelidir.

İsrail Gazze’deki Filistinlileri öldürmekte, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemektedir. Saldırıların sona ermesi ve hak ihlallerinin durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası insan hakları hukuku ilkeleri çerçevesinde onurlu yaşama haklarını garanti altına alan egemen bir devlet kurmaları için Filistin toplumuna gerekli desteğin gecikmeksizin verilmesini sağlamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.