6 Mar 2018

International Conference on Environment, Agriculture and Biotechnology, ICEABT Konferansı

20 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da ‘Academic Conference Network’ tarafından düzenlenen ‘International Conference on Environment, Agriculture and Biotechnology, ICEABT’ konferansına Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK ve Merve Pehlivan tarafından katılım sağlanmıştır. İstanbul Gedik Üniversitesi Tübitak projesi kapsamında katılım sağlanan kongrede, “Characterization Study on Alumina Nanoparticles Synthesised by Solution Combustion Method” ve “Effects of Synthesis Method on Al2O3 Nanoparticle Generation” başlıklı iki (2) konuda sözlü sunum yapılmıştır.