22 Kas 2018

İİSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selim Sezer Konuşmasını Sundu

İstanbul Gedik Üniversitesi İİSB Fakültesi Ders dışı Etkinlikler Kapsamında,  Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Selim Sezer 20 Kasım 2018  günü “21. Yüzyılda Sınır Değişiklikleri Mümkün, Mü? Kırım, IKBY Ve Katalonya Referandumlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi” Konulu konuşmasını sundu. Son derece karmaşık konuları sade ve anlaşılır şekilde açıklaması izleyiciler için yararlı oldu.