26 Eki 2021

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünün Düzenlemiş Olduğu Etkinlik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Belir Moderatörlüğünde Gerçekleştirilmiştir

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünün düzenlemiş olduğu ‘’İstanbul Kenti Makro formunun Değişim Öyküsü’’ konulu etkinliği 25.10.2021 tarihinde bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Belir moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

Konuşmacımız Doç. Dr. Oya Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Bölge ve Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Seminerde İstanbul kentinin tarihsel gelişimini geniş ölçekte anlatarak akabinde katılımcıların sorularını cevaplandırmıştır.