15 Mar 2017

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Bienal Afişi Sergisi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı Bölümü 3. Sınıf öğrencileri 3. Tasarım Bienali konu / konseptini inceleyerek “Bienal Afişini”  tasarladılar. 9 Haziran 2016 da açılan bölüm sergisi içinde 12 farklı yorum ile çalışmalarını sergilediler.

22 Ekim- 4 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 3. İstanbul Tasarım Bienali, “insan” ve “tasarım” kavramları arasındaki yakın ilişkiyi inceliyor. Tasarım hep insanın hizmetindeymiş gibi görünse de, asıl iddiası insanı yeniden tasarlamak. Dolayısıyla tasarımın tarihi bir yandan da “insan” anlayışının zamanla evirilmesinin tarihi. Tasarıma dair konuşmak, türümüzün durumu hakkında konuşmak demek.. Her şeyin tasarlandığı bir devirde yaşıyoruz: büyük bir özenle şekillendirdiğimiz kişisel görünümümüz ve dijital kimliğimiz, bizi çevreleyen kişisel cihazlar, yeni maddeler, arayüzler, ağlar, sistemler, altyapılar, veriler, kimyasallar, organizmalar ve genetik kodların hepsi tasarlanıyor. Tasarım dünyasının artık bir dışı yok. Tasarım, dünya hâline geldi.