13 May 2017

Endüstrinin 4.0 Evrimi Uluslararası Konferansı Gerçekleştirildi

Sanayinin Dijitalleşmesi Konferansı: Endüstrinin 4.0 Evrimi Uluslararası Konferansı

SANAYİNİN DİJİTALLEŞMESİ: ENDÜSTRİNİN 4.0 EVRİMİ ULUSLARARASI KONFERANSI 11 Mayıs 2017 tarihinde Alman Sanayi ve Ticaret Odası İşbirliği ile İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi – Endüstri Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Wyndham Grand Otel Levent’te gerçekleştirildi.

500’e yakın yerli-yabancı katılımcının yer aldığı konferansta Türkiye’nin ve Almanya’nın Endüstri 4.0 Yol Haritası, Küresel Rekabet için Dijital Dönüşüm ve Sanayinin Dijitalleşmesi ve Akıllı Çözümler konu başlıkları alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından masaya yatırıldı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Kurt,  İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Berrak Kurtuluş ve İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik’in açılış konuşmaları ile başlayan konferansta Küreselleşen dünyada sınırların ötesine geçilmesi konusunun gerekliliği belirtilerek, Sanayinin dijitalleşmesi konusunun vazgeçilemez olduğu vurgulandı. İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik ise Türkiye olarak Endüstri 4.0’ın kaçırılmaması gerektiğini, bir sanayici olarak Gedik’in de bu süreç içerisinde yer aldığını belirtti.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri (IHK Mittleres Ruhrgebiet – Bochum, Herne, Witten, Hattingen) Eric Weik,  Bochum Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Jürgen Bock, Tüsiad Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Nurşen Numanoğlu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, Bosch Mobilite Çözümleri Türkiye Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken, Gedik Holding Dijital İş Stratejisi & Dönüşüm Direktörü ve İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlük Dijital Dönüşüm Danışmanı Ömür Topaç, Tabit Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın, Reengen Kurucu Ortağı ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Çağlayan, Endüstri 4.0 Platform Danışmanı Dr. Engin Ayçiçek, IoT Yazılım Mimarı & Veri Analisti Timuçin Anuşlu, Arçelik Üretim Teknolojileri Direktörü Mustafa Esenlik ve Intel IoT Grup Teknik Yöneticisi Cem Vedat Işık konferans konuşmacıları olarak yer aldılar.

Konferansın ilk bölümünde Almanya’nın Endüstri 4.0 Yol Haritası konulu konuşmasında Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Sekreteri Eric Weik, dostluğu çok eskilere dayanan Türkiye ve Almanya’nın Endüstri 4.0 sürecinin gelişiminde iş birliği yapmaları gerekliliğinden bahsetti. Sanayi 4.0 tüm dünyayı değiştireceğinden bahseden Weik, her şeyin şebekelendirildiğini, her şeyin akıllılaştığını bunun teknolojinin gelişmesinin doğal bir süreci olduğunu belirtti. Yol nerede bitiyor, nasıl olacak tam bilemesek bile, gelecek öyle ya da böyle kesinlikle gelecektir diyen Weik, Endüstri 4.0 ile toplumsal, kültürel değişiklikler de dahil, Endüstriyel Devrimin beraberinde risklerle beraber, köklü değişiklikler ve yeni iş gücü getireceğini, iş hayatındaki organizasyon süreçlerine kadar büyük değişiklikler olacağını belirtti. Endüstri 4.0 sürecinde bilim ve ekonominin işbirliği çok büyüktür diyen Weik bu sürecin koordinasyonunda üniversitelerin önemine değindi. Weik Endüstriyel Devrimin beraberinde risklerle beraber, köklü değişiklikler ve yeni iş gücü getireceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı. Bochum Üniversitesi Başkanı Prof. Dr. Jürgen Bock ise dijital değişim hayatımıza hükmettiğini ve bu sürecin durdurulabilir bir olgu olmadığını söyledi. Bock “Dijitalleşmenin sonuçları en başta geniş çaplı bir dönüşüme sebebiyet verecek, teknolojiler sürekli yenilenecek, buradaki temel yenilik ise hız olacak, bu hız ile birlikte mühendislik gibi meslek gruplarından beklentilerde değiştirecek” dedi. Gelinen süreçte dahil nesnelerin birbiriyle iletişim kurabildiğine değinen Bock, Endüstri 4.0 ile birlikte geleceğin üretim proseslerinde bu otomasyonların ve akıllı sistemlerin kullanımının artacağını belirtti. Dijitalleşme ile birlikte iş organizasyonları değişecek, hiyerarşi azalacak, iş modelleri tamamen farklı şekillerde gerçekleşecek diyen Bock, disiplinler arası takım çalışmalarının ağırlık kazanacağını, değişim ve dönüşümle sürekli iç içe olacağımızı ve bu süreçte insanlar üzerinde mevcut sorumlulukların artacağını belirtti.

Türkiye’nin Endüstri 4.0 Yol Haritası konusunda söz alan TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Nurşen Numanoğlu, Türkiye’nin rekabet gücü, sanayinin dönüşümü ve sektörel politikalardan bahsetti. Konuşmasında Türkiye’nin küresel değer zincirindeki avantajları; coğrafi konumu ve düşük işgücü maliyeti olduğuna değinen Numanoğlu, dijitalleşme ile birlikte iş gücü profilinin gelişeceğini, yüksek nitelikli bir iş gücü yapısına dönüşümün 10 yılda istihdam artışını sağlayacağını söyledi. İşletmeler ne kadar büyükse, sanayi 4.0 dönüşümünden katma değer kazancı o kadar büyük oluyor diyen Numanoğlu, dijitalleşmenin Türkiye GSYİH’de  %1, sanayi de ise %3 e kadar bir artış sağlayacağını ön gördüklerini söyledi.  Ayrıca, sanayi 4.0 dönüşümünün takip edilmesi noktasında yüksek katma değerli üretim ile gelişmiş ekonomileri yakalayabilmekte önemli bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Sanayi 4.0 süreci içerisinde sanayi – üniversite işbirliği içinde oluşturulacak bir Ar-Ge altyapısının oluşturulmasının önemine değinen Numanoğlu, sanayi kolunda dijital dönüşüm ile ilgili TÜSİAD’ın da halihazırda yer aldığı platformların daha da güçlendirilmesi, farkındalık yaratılması ve çeşitli iş kolu dernekleri ile işbirlikleri kurma gereğini ortaya koydu. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ise konuşmasına teknoloji ve inovasyonla başladı. Ultav; “Eskiden çağın dışı kalma durumu varken günümüzde gelişimlerden ağ dışı kalmak durumu var” diyerek, sürecin kolektif ve multi disipliner bir şekilde ilerlediğini, sürece hücresel genişleme perspektifi ile bakarak bireyden başlayıp devletin sorumlulukları içerisinde tüm şirketler ve oluşumlarla bir bütünsellik içerisinde yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Konferansın ikinci bölümü İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlük Bilim ve Teknoloji Danışmanı Dr. Mustafa Koçak ve İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Kurt’un moderatörlüğünde 2 farklı panel ile devam etti. Küresel Rekabet için Dijital Dönüşüm konulu panelde ilk sözü alan Bosch Mobilite Çözümleri Türkiye Satış Direktörü Gökhan Tunçdöken, dijital dönüşüm ile ilgili planlamalar önemli, bu sürecin pratik çalışmaları başlamalı, özellikle üniversitelerdeki mühendislik öğrencileri ile bu konularda temas halinde olunması ve onlara bu konuya dokunmaları konusunda destek verilmesi gerekiyor dedi. Tunçdöken, Bosch olarak Endüstri 4.0 ile ilgili süreçlerinden ve başarılarından da bahsetti. Gedik Holding Dijital İş Stratejisi & Dönüşüm Direktörü ve İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlük Dijital Dönüşüm Danışmanı Ömür Topaç, Dijital İş Dönüşümü ile ilgili konuştu. Firmaların dijitalleşmesi gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu dijitalleşmeyen pek çok firmanın hayatını sürdürebilmesinin çok mümkün olmadığını söyleyen Ömür Topaç, dijitalleşmeyi gerekli kılan en temel sebeplerin en başta firmaların müşterilerinin, mevcut kanal değişikliklerinin ve rakiplerinin dijital olmasından kaynaklandığını belirtti. Ömür Topaç’tan sonra söz alan Tabit Tarımsal Bilişim ve Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın, kendi geliştirdiği dijital temelli, tarım ile teknolojiyi birleştiren bilgi teknolojileri platformu hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Teknolojiye dayalı kırsalda teknolojik tarım modeli geliştirdiklerini belirten Tülin Akın gelecekte ne yiyeceğimize şirketler değil biz karar vermeliyiz dedi. Reengen Kurucu ortağı Şahin Çağlayan ise enerji sektöründe yeni iş kollarının doğması, yeni iş tanımları ile birlikte dijitalleşmeyi gerekli kılıyor dedi. Enerji sektörünün, dolayısıyla enerji sağlayıcı firmaların kendilerini sürekli yenilediğinden bahseden Çağlayan, enerji tasarufunun sağlanması konusunda hızlı ve kesin operasyonel çözümlerin sadece dijital olarak sağlanabildiğinin altını çizdi.

Sanayinin Dijitalleşmesi ve Akıllı Çözümler konulu Panel’de Endüstri 4.0 Platform Danışmanı Dr. Engin Ayçiçek, Endüstri 4.0 ‘ın çok farklı anlatımı var, dolayısıyla ne olduğundan çok ne olmadığı da konuşulmalı diyerek, Endüstri 4.0 en başta bir lüks olmadığını tüm sektörler için uygulanabilir ve vazgeçilemez bir dönüşüm olduğunu kaydetti. IoT Yazılım Mimarı & Veri Analisti Timuçin Anuşlu ise sağlık sektöründe kullanılan cihazlara değinerek, bu cihazlara adapte edilebilecek modüler IoT yazılımlarını anlattı. Arçelik Üretim Teknolojileri Direktörü Mustafa Esenlik ise Arçelik Dijital Üretim Teknolojilerinden, otomasyondan ve firmanın Endüstri 4.0 yolculuğundan bahsetti. Panelin son konuşmacısı Intel IoT Grup Teknik Yöneticisi Cem Vedat Işık, Intel’in tarihsel gelişim sürecini ve endüstri 4.0 haritasını katılımcılarla paylaştı.

Konferans konuşmacılarla soru – cevap sonrası sona erdi.