12 Mar 2021

Dr. Öğr. Üyesi Setenay Yağmur’un Kitap bölümü yayınlandı

KİTABIN ADI: Ticaret Hukuku Sempozyumu Sorunlar ve Çözüm Önerileri 09-12 Şubat 2021

YAYINEVİ: Elektronik Kitap (Yayınevi yok, ISBN: 978-975-8626-20-5

YAYIN TARİHİ: 15.01.2021

EDİTÖRLER: Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu / Nurdan Orbay Ortaç

BÖLÜM ADI: Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Temsil Hakkı Tanınan ve Belirli Grup Oluşturan Pay Sahipleri Açısından Kişisel Özelliklerin Tespitinin Mümkün Olup Olmadığı Sorunsalı

YAZAR ADI: Dr. Öğr. Üyesi Setenay Yağmur