16 Kas 2021

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Samur ve Arş. Gör. Merve Üsküplü 19. Spor Bilimleri Kongresi’nde sözlü bildirilerini sundu

Antalya’da gerçekleşen Spor Bilimleri Fakültemiz Dr. Öğr. Üyesi Serdar Samur Profesyonel Spor Kulüplerinde Etkili ve Verimli Takım Yönetiminin İncelenmesi bildirisinin sunumunu ile Arş. Gör. Merve Üsküplü Spor Bilimleri Fakültesinin Kültür Tipolojsi ve Yönetim Yaklaşımları Analizi (Türkiye Perspektifinden Bir örnek İnceleme) bildirisi sunumunu gerçekleştirildi.