18 Eki 2021

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Salih ŞEKER’in makalesi yayımlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Salih ŞEKER’in ‘THE EFFECT OF MOVEMENT TRAINING ON BALANCE SKILLS IN CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITY” başlıklı makalesi, “European Journal of Special Education Research” isimli dergide, Ekim 2021 tarih ve cilt 7 sayı 4’  de yayımlanmıştır.

Makale için tıklayınız