12 Mar 2021

Doç. Dr. Gülsün A. Aygörmez’in “Çevre Ceza Hukuku: Çevre Ceza Genel Hükümler Cilt 1” adlı kitabı yayınlandı

Kitap Adı: Çevre Ceza Hukuku: Çevre Ceza Genel Hükümler Cilt 1

 

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

 

Yazar: Doç. Dr. Gülsün A. Aygörmez

 

 

 

Bir hukuki değer olan çevre, tüm hukuk dalları tarafından korunmaktadır. Hocamız, bu eseriyle de çevre hukukunun ceza hukuku ile ilgili alanlarını incelemiş, teori ve uygulamadaki sorunlara ışık tutmaya çalışmıştır.