12 Mar 2021

Doç. Dr. Gülsün A. Aygörmez ve Arş. Gör. Mehmet Korkmaz’ın “Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Muhakeme Stratejileri” adlı kitapları yayınlandı

Kitap Adı: Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü Muhakeme Stratejileri

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

Yazar: Doç. Dr. Gülsün A. Aygörmez & Arş. Gör. Mehmet Korkmaz

 

 

 

 

Hocalarımız, bu eserleriyle ceza muhakemesi hukukunda seri muhakeme ve basit yargılama usulü hakkında teorik tartışmalara ve uygulamada yaşanan sorunlara ışık tutmaya yarayacak muhakeme stratejileri geliştirmeyi amaçlamışlardır.