5 Nis 2017

Deniz Aracı Malzemeleri ve Anlatım Teknikleri Çalıştayı

Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Gedik Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği “Deniz Aracı Malzemeleri ve Anlatım Teknikleri” çalıştayı gerçekleştirildi.

Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 1. Sınıf öğrencileri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin katıldığı “Deniz Aracı Malzemeleri ve Anlatım Teknikleri” çalıştayı 28 Mart 2017 Salı günü, Marmara Eğitim Köyü’nde, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü 302 numaralı Tasarım İşliği’nde düzenlenmiştir.

Yürütücülüğünü Yrd.Doç.Dr. Müge ERTEMLİ, Arş.Gör. Farahnaz ÖZTÜRK (Maltepe Üniversitesi) ile Yrd.Doç. Handan ÖZSIRKINTI KASAP (İstanbul Gedik Üniversitesi) yaptığı çalıştay kapsamında, öğrencilere, deniz araçlarında kullanılan malzemeler hakkında seminer verilmiş, ayrıca bu malzemelerin anlatım teknikleri konusunda örnekler gösterilerek, uygulama çalışmaları yaptırılmıştır. Çalıştaya her iki üniversiteden toplam 24 öğrenci katılmıştır. Çalıştay kapsamında üniversiteler arası işbirliği oluşturarak, farklı disiplinlerden öğrenciler bir araya gelmiş ve bilgi alış verişi içerisinde çalışma olanağı sağlanmıştır.