15 May 2015

Arkadaşım Olur Musun Projesi TRT Çocuk Haberin Olsun Programında

Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik birbirinden güzel projeler yürütülmektedir. Bu projelerden biri olan “Arkadaşım Olur musun? projesinin çıkış noktası ise; zihinsel engele sahip olan özel gereksinimli bireylerin toplum içinde arkadaş edinme sorununa dikkat çekmek ve proje faaliyetleri sonucunda bu bireylerin arkadaşlık ilişkileri geliştirmelerine destek olmaktır. Aktif Yaşam Merkezi’nde fiziksel aktivite eğitimlerine katılan 15-24 yaş arasında 3 kadın, 4 erkek olmak üzere 7 özel gereksinimli gencin önce proje üyeleri ile sonrasında proje faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler yoluyla arkadaşlık ilişkileri çemberinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Çeşitli spor etkinlikleri, ev ziyaretleri, sinema ve kültürel geziler gibi faaliyetler düzenlenmesinin yanı sıra sosyal medyada, proje web sayfası, proje bülteni, yerel ve ulusal basında projenin tanıtılması ile toplumda farkındalık oluşturmak diğer proje faaliyetlerini oluşturmaktadır. Faaliyetler arasında yer alan piknik etkinliğinde TRT Çocuk Haberin Olsun programı aracılığı ile projenin ulusal basında duyurulması sağlanmıştır.