6 Mar 2018

Akademik Seminerlerimiz Sürüyor

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017-2018 akademik yılı itibariyle başlatılan akademik seminer dizisinin ilk haftasında. Doç. Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKCİGİL, Doç. Dr. Tuna USLU, Arş. Gör. Serkan SOYAK ve Arş. Gör. Tolga SEZDİ, “Pendik İlçesi’nde Bulunan Mesleki ve Teknik Liselerinin ve Meslek Yüksekokullarının İş Kolları Yönelim Haritasının Belirlenmesi” adlı Bilimsel Araştırma Projesi hakkında bir sunum gerçekleştirdi.