10 Mar 2021

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Programı Yayınlandı

İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Özel Programı, İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin’in moderatörlüğünde, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülsün Ayhan Aygörmez ve İstanbul Gedik Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Elif Naz Çiftçi’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Programda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin amacı, kapsamı, hükümleri, sözleşmedeki toplumsal cinsiyet tanımı, sözleşmenin denetim mekanizmaları ve sözleşmenin Türk hukukundaki yansıma ve uygulamaları gibi birçok önemli konu ele alındı.

Programa erişim İstanbul Gedik Üniversitesi’nin resmi Youtube kanalından sağlanabilmektedir: https://www.youtube.com/watch?v=_3o0IndIYrQ&t=1347s