20 Nis 2022

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ PENDİK ÇALIŞTAYI BİLDİRİ KİTABI YAYINLANDI

Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) tarafından hazırlanan “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Pendik Çalıştayı” sunumları e-kitap olarak yayımlanmıştır. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Avukat Nazan Moroğlu’nun Açılış Sunumunun yer aldığı kitaba ulaşmak için;

Açık erişimde kitabın bulunduğu sayfanın linki:

http://acikerisim.gedik.edu.tr:8080/xmlui/handle/11501/452

Açık erişimde pdf in linki :

http://acikerisim.gedik.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11501/452/25%20Kas%C4%B1m%20Kad%C4%B1na%20Y%C3%B6nelik%20%C5%9Eiddete%20Kar%C5%9F%C4%B1%20Uluslararas%C4%B1%20M%C3%BCcadele%20G%C3%BCn%C3%BC%20Pendik%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Ftay%20Kitab%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y