4 Oca 2022

2020-2021 AKADEMİK YILI EKİM-ARALIK AYI AKADEMİK YAYIN VE UNVAN TEBRİKLERİ

GEDİK Meslek Yüksekokulu 

06.10.2021-DOKTORA

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı kadrolu elemanlarımızdan,  Öğr. Gör. Belma Uzun , Kronik Hastalıklar ve Kansere Bağlı Ölüm Oranlarının Ülkelerin Gelir Düzeyi Farklılıkları ve Demografik Değişimleri ile Olan İlişkisi başlıklı tez çalışmasını 2021 Ekim ayı içinde tamamlayarak Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Sağlık Yönetimi Doktora derecesini almaya hak kazanmıştır.

07.10.2021 AKADEMİK YAYIN

Kaynak Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Emine Gündoğdu İş’in Muharrem Yılmaz ile ortak yazar olduğu,“Effects of Ar-He Shielding Gas Mixture on Mechanical and Metallurgical Properties of Weld Metal in Laser Welding of 6061 T6 Aluminium Alloy’’ başlıklı makale,  Science Citation Index-Expanded (SCIE) indeksinde taranan Journal of Laser Applications dergisinin vol.33, no.4 (2021) sayısında yayınlanmıştır.

(https://lia.scitation.org/doi/10.2351/7.0000414), (Impact Factor: 1.63)

20.10.2021 – DOÇENTLİK

Kaynak Teknolojisi Programı öğretim üyemiz Polat Topuz, doçentlik değerlendirmesini başarıyla tamamlamış; Metalürji ve Malzeme Mühendisliği alanında doçent unvanı kazanmıştır.

25.10.2021 AKADEMİK YAYIN

Kaynak Teknolojisi programı hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Aydın ve Doç. Dr. Polat Topuz’un ortak yazar oldukları,”Simulation of boronizing kinetics of AISI 316 steel with an integral diffusion model” başlıklı makale, Web of Science-Science Citation Index-Expanded (SCIE) indeksinde taranan Materials Testing dergisinin vol.63, no.10 (2021) sayısında yayınlanmıştır.

(https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/mt-2021-0023/html), (Impact Factor: 1.58)

03.11.2021- AKADEMİK YAYIN

Mekatronik P​rogramı hocalarımızdan Öğr.Gör. Gözde Konuk Ege’nin ortak yazarı olduğu, “A Bio-Based and Non-Toxic Polyurethane Flim Derived From Luffa Cylindra Cellulose and L-Lysine Diisocyanate Ethyl Ester,”  başlıklı makale,  Web of Science-Science Citation Index-Expanded (SCIE) indeksinde taranan European Polymer Journal  dergisinin vol.161 (2021) sayısında yayınlanmıştır.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305721005905), (Impact Factor: 4,598)

22.11.2021 – SANATTA BAŞARI

Grafik Tasarım P​rogramı hocalarımızdan Öğr.Gör. Sonad Tanyel’in “87 Metre” isimli eseri, 75. Devlet Resim Heykel Yarışması’nda resim dalında 2 aşamalı jüri elemelerini geçerek sergilenmeye hak kazanan 12 eser arasında yer almıştır. (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-297959/75-devlet-resim-ve-heykel-yarismasi39nda-dereceye-giren-.html)

22.11.2021-AKADEMİK YAYIN

Tıbbi Görüntileme P​rogramı hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi İzeet Paruğ Duru’nun kaleme aldığı,

“Electronic and Magnetic Properties of CoFe2O4 Nanostructures: An Ab-initio and Monte Carlo Study,” başlıklı makale,  Web of Science-Science Citation Index (SCI) indeksinde taranan Physica B: Condensed Matter dergisinde yayınlanmıştır.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092145262100702X?via%3Dihub), (Impact Factor: 2.436)

08.12.2021 – 3 AYRI AKADEMİK YAYIN

  1. Mekatronik Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Gözde Konuk Ege’nin yazarları arasında bulunduğu “Fabrication and Characterization of Luffa/PANI/PEO Biocomposite Nanofibers by Means of Electrospinning” isimli makalesi Web of Science-Science Citation Index-Expanded (SCIE) indeksinde taranan Pigment & Resin Technology dergisinde yayınlanmıştır.   (Impact Factor:1.26)

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PRT-09-2021-0105/full/html

  1. Kimya Teknolojisi Programı hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi  Yusuf Serhat İş’in yazarları arasında bulunduğu ‘’Deciphering the Mechanism and Binding Interactions of Pemetrexed with dsDNA with DNA-targeted Chemotherapeutics via Spectroscopic, Analytical, and Simulation Studies,’’ isimli makalesi Science Citation Index Expanded indeksinde taranan Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis dergisinde yayınlanmıştır. (Impact Factor: 3.935)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0731708521006014

  1. Elektrik Programı hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Onur Akar‘ın yazarları arasında bulunduğu “Comparative Evaluation of Stand-Alone Hybrid Power System with Different Energy Storages,” isimli makalesi Science Citation Index Expanded indeksinde taranan Fresenius Environmental Bulletin dergisinde yayınlanmıştır. 

https://www.prt-parlar.de/download_feb_2021/

31.12.2021- 4 AYRI AKADEMİK YAYIN

(1) Mekatronik Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Gözde Konuk Ege’nin yazarları arasında bulunduğu “Preparation of a sustainable bio-copolymer based on Luffa cylindrica cellulose and poly(ε-caprolactone) for bioplastic applications” isimli makalesi (Web of Science) Science Citation Index-Expanded (SCIE) indeksinde taranan “International Journal of Biological Macromolecules” dergisinde yayınlanmıştır. (https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.12.051)

(2) Su Altı Teknolojisi Programı hocalarımızdan Öğr. Gör. Ata AKSU’nun yürütücüsü olduğu GDK202006-06 kodlu BAP projesi kapsamında “Çanakkale Boğazı’nda Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) Popülasyonunda Ölüm Oranlarının Tespiti/Determination of Mortality Rates in Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) Population in the Çanakkale Strait’” isimli bilimsel araştırma makalesi uluslararası hakemli “Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Marine Sciences and Fisheries” dergisinin Aralık 2021 sayısında yayınlandı. Derginin yer aldığı dizinler: Clarivate-Web of Science: Master Journal List (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological Record), Index Copernicus, DOAJ, OAJI. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2014097)

(3)Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üy. Şenay Kocakoyun Aydoğan’ın “Ebeveynlerin Oyunlaştırma Ortamlarına Yönelik Yeterlilik ve Başarı Algılarının Belirlenmesi” başlıklı çalışması, Gece Kitaplığı tarafından Aralık 2021’de yayınlanan “Eğitim Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler- I” kitabı içinde bölüm olarak yayınlanmıştır.  (4)Yine Şenay Hocamızın, Gece Kitaplığı’ndan yayınlanan “Research & Reviews in Educational Sciences” kitabı içinde “Determination of the Causes of Gifted and Talented Students’ Digital Playing Games” başlıklı çalışması da bölüm olarak yayınlanmıştır.