17 Eki 2017

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim (ISVET 2017) Sempozyumuna Katıldık

Üniversitemiz Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi yöneticileri Başkent Üniversitesi tarafından hazırlanan İSVET 2017 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumuna katıldılar. 12-14 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Limak Ambassadore Hotel’de yapılan sempozyumda Yrd. Doç. Dr. Ayşin Şişman ilk gün, Yrd. Doç. Dr. İlknur Hacısoftaoğlu ve Doç. Dr. Tuna Uslu ile beraber hazırladıkları “Meslek Yüksekokulu Teknik Alan Mezunu Kadınların Eğitim ve İş Gücüne Katılımında Yaşadıkları Engeller” başlıklı bildiriyi sunmuştur. 14 Ekim günü de aynı zamanda oturum başkanlığını yaptığı oturumda Doç. Dr. Tuna Uslu, Yrd. Doç. Dr. Ayşin Şişman ile birlikte hazırladıkları “Marmara Bölgesi’ndeki Kadın Girişimci ve İşverenlerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin ve Kadın İstihdam Politikası Çerçevesinde Mesleki Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi” sunmuştur. Ayrıca Doç. Dr. Tuna Uslu tarafından farklı oturumlarda “Mesleki Eğitimde Araç Olarak Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematiğin Alanla İlgili Meslek Etiği, Sanatı ve Felsefesinin (STEM-EAP) Aktarımında Kullanılması” ve “Enformasyon Ekonomisi Çerçevesinde İş Yaşamı 4.0 (Work 4.0) Hangi Tip Çalışanlara ve Mesleki Eğitime İhtiyaç Duyuyor?” başlıklı bildiriler de sunulmuştur. Başarılı ve ilgi çeken sunumlar tartışma, soru cevap bölümleri ile katılımcılardan ilgi görmüştür.