444 5 438     info@gedik.edu.tr

17 May 2016

17. Üniversitelerarası İşbirliği Programı Toplantısı

17. ÜNİP Toplantısı “Yükseköğretimde Kalite Standartları ve Akreditasyon”

Bu yıl 13 – 14 Mayıs 2016 tarihinde Kayseri’de Erciyes Üniversitesi’nin organizasyonuyla gerçekleştirilen 17inci ÜNİP (Üniversitelerarası İşbirliği Programı) toplantısında, Yükseköğretim’de Kalite Güvencesi ve Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci konusu ön plandaydı.  Bu yılki toplantıya Gedik Üniversitesi’ni temsil etmek üzere Yrd. Doç. Dr. Deniz ILGAZ  görevli olarak katıldı.  Erciyes Üniversitesi’nin her konuda üstün bir düzen ve akıcılıkla yürüttüğü bir günlük toplantıda, dört alt komisyonda Lisans eğitimi, Lisansüstü eğitim, ortak projeler, ve öğrencilerin bilimsel/kültürel faaliyetleri tartışıldı ve ÜNİP Sonuç Bildirgesi’nde yer aldı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan UZUN’un açıklamaları ışığında kalite güvencesi konusunun Türkiye’de yükseköğretimin geleceğine dair umutlandırıcı ipuçları ÜNİP toplantısındaki rektörler ve öğretim üyeleri tarafından ilgiyle izlendi ve değerlendirildi.