4 Haz 2012

ISAF2012 Öğrencilerin Muhasebe Dersine ve Mesleğine Bakış Açısının Değerlendirilmesi

31 Mayıs-2 Haziran 2012 tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen 1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu’na “Öğrencilerin Muhasebe Dersine ve Mesleğine Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Gedik Meslek Yüksekokulu’nda Bir İnceleme” başlıklı bildirisiyle Öğr. Gör. Dilek Şahin katıldı. Okulumuz öğrencilerinin mesleğe bakış açılarını değerlendirip muhasebe derslerinin uygulamalarıyla ilgili iyileştirme önerilerinde bulundu.