28 Mar 2019

2. İşletme Tarihi Konferansı’na Katıldık.

Üniversitemiz meslek yüksek okulundan Dr. Öğr. Üyesi Ergül BALLI ve Öğr.Gör. Esra İŞBİLEN DURU 21/03/2019 tarihinde Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen 2. İşletme Tarihi Konferansı’na “Türk Finans Tarihinden Bir Kesit: Ziraat Bankası Teftiş Raporları Işığında 1940’lı Yıllarda Şube Bankacılığının Ticari ve Sosyal Görünümü” isimli bildirileriyle katılmışlardır.