17 Eki 2019

Türk Spor Yönetiminde Problem Sahaları ve Çözüm Önerileri

Söyleşi Bildirisi (Basına Kapalı)

Spor Kamuoyunun Değerli Üyeleri,

Ülkemizin ve spor endüstrisinin en önemli konuları arasında yer alan Futbol, içinde bulunduğumuz olağanüstü şartlara rağmen her dönemde kamuoyundaki önemini korumaktadır. Günümüzde futbolun ekonomik büyüme ve kalkınmaya olduğu kadar, dünyada sosyal göstergelerde iyileşmeye, insan haklarına, sosyal ve psikolojik sermayenin artışına ve sürdürülebilir bir toplumsal yaşama katkı yaratacak şekilde bir araç olarak kullanıldığına da tanıklık etmekteyiz. Ancak ekonomik ve sosyal anlamda bu kadar önem atfedilen futbol, ehil olmayan ellerde çağdaş olmayan modeller ile yönetilmeye çalışıldığı takdirde, milyarlarca liraya ulaşan ülke kaynakları heba olmaktadır.

Yönetişim ve kurumsal yönetimin, öz denetim mekanizmalarının, yönetimin devamlılığı ve sürdürülebilir sportif ve ticari başarının olamadığı ve kurumsal kültürün oluşamadığı bu modellerde; Yönetimler, kitlesel ve popülist tercihleri öne alan rasyonel olmayan kararlar alarak kulüpleri, FIFA ve UEFA kriterlerine uygun olmayan tarzda, borç ve kredi yükü altına sokmaktadır. Modern ve çağdaş normlara göre oluşturulmamış bu yönetim kültürünü, topyekun olarak yeni ve ülkemiz koşullarına uyarlanmış bir yönetim modeline dönüştürmek maksadıyla, sporun içinde olan bütün paydaşların durumdan vazife çıkartarak, kollektif olarak soruna çözüm üretebilecek çalışmalar yapması gerektiğine inanıyoruz.

Bu kapsamda, İstanbul Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümümüz, bu akademik yıldan itibaren Türk Futbolu’nun yönetim alanındaki problemlerine uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek maksadıyla, kamu, akademi ve sektör uzmanlarını bir araya getirecek bir seri etkinlik (şöylesi, panel, çalıştay, seminer, konferans vb.) düzenlemeyi planlamaktadır.

2019-2020 akademik yılının ilk söyleşisi olarak, 18 Ekim 2019 günü düzenlenen etkinlikte, Avrupa ve Türk futbolunda üst düzey sorumluluklar üstlenmiş olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Commolli’yi üniversitemizde konuk olarak ağırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu etkinliklerde elde edilen bilgileri sentezleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, yerel yönetimler ve arzu eden spor kulüpleri ile paylaşacağımızı bilgilerinize sunarız…