1 Şub 2014

Su Altı ve Su Üstü Savunma Platformları

Proje Adı: Su Altı ve Su Üstü Savunma Platformlarında Şok ve Titreşim Sönümleyici Sistem Tasarımı

Başvuru Yapılan Program: TUBİTAK (1512)

Proje Başvuru Tarihi: Ocak 2013

Açıklanma Tarihi: Şubat 2014

Proje Ortakları: Gedik Üniversitesi (Doç.Dr. Gökhan BULUT)

Toplam Proje Bütçesi: 100.000 TL

Proje Özeti: Bu projede, su altında ve su üstünde kullanılan savunma platformlarında, askeri personelin şok ve titreşime maruz kalarak yaralanmasına sebep olacak olumsuzlukları minimize edecek ve personelin, görevini etkin bir şekilde yerine getirerek muharebe etkinlik seviyesini yüksek tutmak için gerekli konforu sağlayacak akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve ticari bir ürünün imalatı hedeflenmektedir. Bu amaçla, askeri personeli, yüksek hızlı su üstü platformlarında (hücumbot, su altı taarruz-SAT botu, sahil güvenlik botları v.s.) dalga çarpmasının yarattığı yüksek şok etkisinden; su altı platformlarında (SAT denizaltılarında) ise mayın ve torpido patlamalarının yaratacağı şok ve titreşim etkisinden koruyacak düşük maliyetli, hafif oturma destek ünitelerinin tasarımı gerçekleştirilecektir. Bu üniteler, maruz kalınan şok ve titreşimin karakteristiğine uygun olarak, sönüm değerinin gerçek zamanlı algılanan çevre koşullarına kendiliğinden adapte olduğu sistemler olacaktır.