26 Ağu 2020

SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR ÇALIŞTAYI – II

 Eğitim, kıvılcımla ateş yakmaktır, boş bir kabı doldurmak değildir.” (Sokrates)

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri karşılıklı olarak birbirine bağımlı ve birbirinin başarısını etkileyen faktörlerdir. Bu bağın önemini tekrar gündeme getirmek, gelişen teknoloji ile birlikte hedef kitlenin ihtiyaçlarını ve taleplerini de göz önünde tutarak, sosyal bilimler eğitim ve öğretiminde yenilikleri tartışmak üzere bir araya geliyoruz.

Günümüzde akademik öğretimde karşılanması gereken şartlar çeşitlidir ve öğretim üyelerinin kendilerini yenilemelerini gerekli kılmaktadır. Ortaya çıkan karmaşık siyasal, ekonomik ve sosyal problemler, teknolojinin etkin kullanımı, eğitim öğretim faaliyetlerinde aktarılan bilginin içeriğini ve kapsamını etkilemektedir. Bununla birlikte gelişen teknoloji ve e-öğrenme yöntemleri sayesinde Türkiye’de yaygın olan hiyerarşik öğrenme biçimlerinin etkinliğinin giderek azaldığı görülmektedir. Akademik eğitimde, üniversite diploması programının dışında öğrencilerin günümüz dünyasının gerektirdiği becerileri edinmesi elzemdir. Günümüz dünyasında öğretim becerileri sadece sınıfta verilen bilgiyi ve bireysel seviyeyi tespit etmek üzerine tasarlanmamakta, bunun ötesinde, seviye tespit ve değerlendirmelerinin standartlaşması, grup çalışması ve liderlik becerilerini de gerektirmektedir. Bununla birlikte farklı öğrenme becerilerine sahip öğrencilerin tek bir grup içinde bulunması da Türkiye’de sık karşılaştığımız bir durumdur. Bu çalıştay, öğretim yöntemlerini çeşitlendirerek nasıl daha verimli olunabileceği konusunda beyin fırtınası yapmayı, yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde çevrim içi (online) eğitimi daha verimli kılmanın yollarını tartışmayı, farklı öğrenme becerilerine sahip öğrencileri öğrenme sorumluluğunu gönüllü olarak alma, öğrenmeyi keyifli ve heyecanlı bir etkinlik haline getirme konusunda teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda karşımıza öğretim, e-öğrenme ve kalite yönetimi üçgeni içinde öğrencilere kazandırılabilecek becerilerin çeşitlendirilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, biz akademisyenlerin öğretim yöntemlerini çeşitlendirme, değişen ve gelişen bilgi teknolojilerine adapte olma ve öğrencilerin gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetenekleri belirleme ve bu becerileri edinmelerine destek olma sorumlulukları bulunmaktadır.

Bu sorumluluğun bilincinde olarak, öğretim tekniklerini çeşitlendirmek üzere sizleri beyin fırtınası yapmaya davet ediyoruz. Derslerinizde uyguladığınız yöntemleri paylaşmak, karşılaştığınız sorunlara çözüm bulmak, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde uygulanan yöntemler hakkında fikir sahibi olmak için Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı’na davetlisiniz. İstanbul Gedik Üniversitesi’nin düzenlediği Yükseköğretimde Sosyal Bilimler Eğitimi Çalıştayları dizisinin ikincisi 23 Ekim 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleşecektir. Katılımcılar çalıştayda ders verme teknikleri üzerine 15-20 dakikalık sunumlar gerçekleştireceklerdir. Bununla birlikte, etkinlikte dinleyici olarak yer alan diğer katılımcılar da sosyal bilimler eğitimine dair tecrübelerini paylaşabilir, ders içinde yönetmekte zorlandıkları konuları gündeme getirerek bilgi alışverişinde bulunabilirler.

Çalıştay sonrasında, sunum özetlerini içeren rapor katılımcılarla paylaşılacaktır. Çalıştayın sonucunda tam metin yazılı bildirilerden İstanbul Gedik Üniversitesi İİSBF Dergisi IJEASS’a (International Journal of Economic, Administrative and Social Sciences) Sosyal Bilimler Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar temalı özel bir sayı hazırlanması hedeflenmektedir.

Çalıştayda ele alınacak alt başlıklar aşağıda verilmekle birlikte bunlarla sınırlı değildir:

ETKİN VE VERİMLİ ÖĞRENME

Öğretim ve Öğrenme İlişkisi

 • Öğrenci motivasyonu
 • Sınıf içi tartışmaları yönetmek

 Teori ve Pratik Arasındaki Bağ

 • Vaka analizi
 • Saha araştırması (anket, mülakat yaptırma)
 • Araştırma odaklı eğitim (öğretim üyelerinin motivasyonu)
 • Yetkinliğe dayalı müfredatın tasarımı ve geliştirilmesi

 İnternet Çağında Eğitim

 • Doğru bilgiye erişim
 • Sosyal medya kullanımı
 • Akıllı telefon kullanımı

Pandemi Süreci ve Çevrim İçi (Online) Eğitim

 • Zor dönemlerde öğrenci motivasyonunu artırmak
 • Farklı gereksinimi olan öğrencilere yönelik yenilikçi uygulamalar
 • Pandemi sürecinde eğitimde çeşitlilik ve kapsayıcılık
 • Çevrim içi eğitimi interaktif kılmak ve verimlilik

Grup Büyüklüğü

 • Küçük gruplara ders vermek (10-20)
 • Ortak ölçekli gruplara ders vermek (20-50)
 • Büyük gruplara ders vermek (50 ve üzeri)

 Performans Değerlendirme / Sınavlar

 • Ölçme / değerlendirmede karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri
 • Sınav /performans ölçme biçimleri

Çalıştay dili Türkçe’dir. Tebliğ sunmak isteyen adayların sunum özetlerini 1 Ekim 2020 tarihine kadar gediksosyoloji2018@gedik.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Kabul edilen tebliğ önerileri ve çalıştay programı 09.10.2020 tarihinden itibaren https://www.gedik.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

 

Çalıştay Programı (2019)

Çalıştay Raporu (2019)