24 May 2017

Kent Konferansları 2

15.05.2017

‘Kavramsal Yaklaşımlarla İstanbul Kentine Dair Bir Estetik Değerlendirme’

1.Mimar Nimet MERT AĞAR

İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünün düzenlemiş olduğu ‘Kent Konferansları 2 ’ kapsamında Yüksek Mimar Nimet Mert AĞAR’ın verdiği ‘Kavramsal Yaklaşımlarla İstanbul Kentine Dair Bir Estetik Değerlendirme’ başlıklı konferans 15.05.2017 tarihinde İGÜ Kartal Yerleşkesi D Blok Doktora Salonunda gerçekleşti.

Sunumun amacı; kültür, bellek, kültürel bellek, estetik, estetik kültür, estetiğin ifade şekli sanat ve ideal kavramları açıklanarak,  kültürel bellek ile oluşan estetik kültürün, fiziksel mekana yansımaları İstanbul kentine dair örneklerle açıklanarak, küreselleşme ile kültürel bellekte değişim ve zayıflamalara neden olduğu, bunun neticesinde estetik kültüre yansıdığı ve fiziksel kent mekanların estetiğini bu koşulların belirlediği vurgulanmaktadır.

Bu koşullar altında sonuç olarak; İstanbul örneği ile açıklanan kent mekanlarının estetiğinde ideale ulaşmak için, bireysel çıkarlardan uzak durarak, toplumsal kararlarla kendi özüne sahip çıkan, evrenselliğe sırtını dönmeden ve sanattan faydalanarak oluşturulan kurgularla, zamanın kendi gerçekliğinde özgün tasarımlar yapılmalıdır.