1 Tem 2015

Kendiliğinden Birleşmiş Au-Dna-Au Nano Yapılar

Proje Adı: Kendiliğinden Birleşmiş Au-Dna-Au Nano Yapıların Katı Halde Üretilmesi Ve Plazmonik Davranışının İncelenmesi

Başvuru Yapılan Program: TUBİTAK (1002)

Proje Başvuru Tarihi: Ocak 2014

Açıklanma Tarihi: Temmuz 2015

Proje Ortakları: Gedik Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr. Serpil BOZ)

Toplam Proje Bütçesi: 30.000 TL

Proje Özeti: Projenin ana hedefi, katı halde ve istenilen mesafelerde birbirleri ile plazmonik olarak etkileşen Au nano parçacık çiftleri elde etmek olarak açıklanmıştır.  Au nano parçacık çiftlerini DNA molekülü kullanarak birleştirmek hem birleşmede seçicilik, hem de litografi gibi mevcut sistemlerle oldukça güç olacak ölçüde hassasiyet ve tekrar edilebilirlik sağlayacağı ifade edilmektedir. Yapılacak çalışmada, hazırlanacak çözelti içerisinde elde edilen DNA ile kendiliğinden birleşmiş Au nano parçacık çiftlerinin, katı halde dielektrik bir altlık üzerine aktarılması halinde durumunun inceleneceği belirtilmektedir.

Farklı nano parçacıkların kendiliğinden birleşmesi, bu yapıların altlıklar üzerinde oluşturulması ve gelişigüzel veya düzenli haldeki plazmonik davranışlarının belirlenmesi konusunda ise literatür oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla bu projede atılacak ilk adımdan sonra yapılacak çalışmalarda, projede bahsedilen konuların ilk kez incelenecek olması ve uluslararası literatüre yapacağı katkılar dikkate alındığında proje özgün bir değere sahiptir.