7 Ağu 2020

İstanbul Gedik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sınav Kuralları

  1. Önlisans ve lisans yaz öğretiminde ara dönem ve final sınavları çevrimiçi olarak yapılacaktır. Yaz öğretimi sınavları Google, Skype, Zoom, Microsoft Teknolojileri veya diğer güvenilir ve karşılıklı olarak uygun teknolojiler kullanarak video konferans yoluyla gerçekleştirilecektir.
  2. Öğrenciler, genel ilke olarak derslerin tüm gerekliliklerini (sınav, derse katılım, ödev, proje,  vb.) doğruluk/ dürüstlük ilkelerine uygun (yararlanılan tüm kaynakların, ödev ve benzeri çalışmalarda belirtilmesi dahil) ve etik kuralları çerçevesinde yerine getireceğini beyan ve taahhüt edecektir.
  3. Öğrenci Yaz Okulu’na kayıt yaptırdığında ara dönem ve final sınavlarının çevrimiçi yapılması ilişkin aşağıdaki hususları kabul ettiğine dair beyanda bulunacaktır:
  4. Sınav süresi boyunca mikrofon ve videosunun açık olacağını
  5. Sınav süresi boyunca sınav gözetmeni tarafından çevrimiçi gözetleneceğinin
  6. Sınav süresince sürekli ve hızlı bir internet bağlantısı kullanacağını
  7. Sınava girmeyi planlandığı ekipmanı kullanarak sistem testini geçeceğini
  8. Sınav süresince odadan çıkmayacağını ve odada yalnız olacağını
  9. Güvenlik duvarı veya VPN kısıtlaması olmayan bir bilgisayara erişiminizin olacağını
  10. Sınav süresince yukarıdaki maddelerde belirtilen teknolojik ekipmanların dışında herhangi bir teknolojik ekipman kullanmayacağını

Not: Ara dönem ve final sınavları sadece bilgisayar üzerinden yapılacaktır, bilgisayara erişimi olmayan öğrencilere önceden ilgili akademik birime bildirmek şartıyla, Üniversitenin bilgisayar laboratuvarlarında aynı gün ve saatte sınava girme olanağı sağlanacaktır.