20 Şub 2023

İstanbul GEDİK Üniversitesi Senatosunun Kararı (20.02.2023)

Please click for english

17.02.2023 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı gereğince;

  1. 2022-2023 Bahar yarıyılında eğitim ve öğretimin tüm programlarda uzaktan öğretim (online) yöntemi ile yürütülmesine,
  2. 01.2023 tarihinde eğitim-öğretime başlanan bahar yarıyılının akademik takvimde belirtildiği gibi devam etmesine, herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
  3. İçerisinde teori ve uygulama bulunan derslerin, teorilerinin uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına, uygulamalarının Nisan ayına bırakılmasına, Nisan ayında Yükseköğretim Kurulunca alınacak karara göre hareket edilmesine,
  4. Eğitimlerine “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca devam eden İşletmede Mesleki Eğitim ve staj yapan programlardaki öğrenciler ile öğretmenlik uygulamasını alan öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze mahallinde sürdürmelerine,
  5. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde ücretsiz olarak Üniversitemizde özel öğrenci olabilmelerine,
  6. Üniversitemiz programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine,
  7. Üniversitemiz öğrencilerinden depremden etkilenen illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin, ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerinin silinmesine,

Karar verilmiştir.

Açıklamalar;

  • Öğrencilerimiz, her türlü talep ve istekleri için sks@gedik.edu.tr mail adresinden ve 0530 222 60 20 cep numarasından Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımızla, akademik konular için ise dekanlık, bölüm başkanları ve danışmanlarıyla iletişime geçmelerine, ayrıca baharcevrimici@gedik.edu.tr adresinden tüm konularla ilgili de yönetime ulaşabilirler.
  • Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi hafta içi saat 08:00-22:00 saatleri arasında, hafta sonu 08:00-17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir. Meslek Yüksekokulumuz Kütüphanesi hafta içi 08:00-17:30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.
  • Üniversitemiz bünyesinde öğrenciler tarafından kullanılmakta olan ortak alanlar açıktır.