13 May 2015

Elektronik Kitap Dinleme Cihazı Duyurusu

Dünya Göz Vakfı Başkanlığı tarafından görme engelli lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinin gelişmiş teknolojilerle desteklenmesi ve bilgiye erişimlerinde kolaylık sağlamak amacıyla 300 adet “elektronik kitap dinleme cihazı” yardımı yapılacaktır.

Başvuru koşullarına uygun adayların info@dunyagozvakfi.org e-posta adresine yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.