18 Eyl 2020

DR. ÖĞR. ÜYESİ NİHAN YARMACI MTCON KONFERANSINDA BİLDİRİ SUNDU

Dr. Öğr. Üyesi Nihan YARMACI, “Otel Yöneticilerinin İş Etiği Kapsamındaki Uygulamalarının İşgörenlerin İş Doyumu Düzeylerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği” başlıklı bildirisini 02-05 Eylül 2020’de online olarak gerçekleştirilen “Conference on Managing Tourism Across Continents (MTCON’20)” konferansında sunmuştur.

https://2020.mtcon.org/wp-content/uploads/2020/09/MTCON-20-Turkce.pdf

https://2020.mtcon.org/wp-content/uploads/2020/09/MTCON-20-English.pdf