22 Şub 2018

Akademik Seminer Dizisi Hakkında Duyuru

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2017-2018 akademik yılından itibaren akademik seminer dizisi başlatmıştır. Bu seminer dizisiyle akademisyenlerin bilimsel çalışmaları için görüş alış-verişinde bulunabilecekleri bir platform oluşturmak planlamaktadır.

Seminer dizisinin amacı yürütülen veya yürütülmesi planlanan özgün çalışmaların teorik ve ampirik yöntemine çok disiplinli bir bakış açısı kazandırabilmek, yeni yaklaşımlar geliştirebilmek ve ihtiyaç halinde araştırma grupları oluşturarak çok disiplinli, özgün ve kalitesi yüksek bilimsel çalışmalar üretilmesine destek vermektir.  Bu seminerlerle yürütülecek olan çalışmalara katkı sağlamak isteyen akademisyenlerin seminer koordinatörlüğü ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Seminer Dizisi Koordinatörü: Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil-1185

Tarih: Her ayın birinci ve üçüncü Cuma günleri Saat: 10:00-12:00

Davetli Katılımcılar: Tüm akademik personel

Bilgi: https://www.gedik.edu.tr/akademik-birimler/fakulteler/iktisadi-idari-ve-sosyal-bilimler-fakultesi/fakulte-seminerleri

Yer: D Blok Doktora Salonu