3 Ağu 2022

7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ LİSANS / ÖNLİSANS AF BAŞVURUSU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. Madde kapsamından yararlanmak isteyen ve 5 Temmuz 2022 tarihinden önce kendi isteğiyle ilişiklerini kesen, bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar ile Üniversitemiz tarafından ilişiği kesilenler öğrencilerimizin, 7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar akademik birimlere şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Nüfus cüzdan fotokopisi

2- ÖSYS Yerleştirme Belgesi (yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

3- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

4- Erkek öğrenciler için askerlik şubesinden alınan askerlik durum belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

5- Lise Diploması (e-devlet üzerinden alınabilir)

6- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Yükseköğretim Kurulu Uygulama Esasları için tıklayınız

Başvuru formu için Tıklayınız