1 Nis 2015

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Erasmus+ Programı Hareketlilik Başvuruları

2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM  YILI, GÜZ YARIYILI,  ERASMUS+ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ , PERSONELDERS VERME/EĞİTİM ALMA  ve 2015-2016  ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN   BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

Hareketlilik Türü

 

Başvuru Tarihleri

 

Başvuru Yeri

Yabancı Dil Sınavı

(Öğrenim ve Staj hareketliliği için)

 

Öğrenci öğrenim  Hareketliliği

 

13.04-30.04.2015

 

Fakülte Erasmus Koord.

Erasmus İngilizce Yeterlik Sınavı

22.04.2015 (Kartal Yerleşkesi)

 

Öğrenci Staj Hareketliliği

 

13.04-30.04.2015

 

Fakülte Erasmus Koord.

 

Personel Ders Verme/Eğitim Alma hareketliliği

 

13.04-30.04.2015

 

Fakülte Erasmus Koord.

 

Hareketliliğe hak kazanan adayların ilgili Fakültelere bildirilmesi

 

12.05.2015

BAŞVURU SÜRECİ  VE ÖN DEĞERLENDİRME KOŞULLARI

  • Gedik Üniversitesinde eğitim alan ve en az 1. Sınıf öğrencisi olan öğrenciler başvurabilirler. (Hazırlık öğrencileri hariç)
  • Başvuran adayların  genel Akademik Not ortalaması Ön lisans ve Lisans öğrencileri için 2.20/4.00, Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2,50/4.00 olmalıdır.
  • Gedik Üniversitesi tarafından yapılan Erasmus İngilizce Yeterlik Dil Sınavını geçme barajı 50 dir.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği için Ön Değerlendirme Koşulları

Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği için başvuran adaylar aşağıdaki belgeleri ilgili Fakültenin Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmelidirler.

  1. Erasmus başvuru dilekçesi
  2. Genel akademik not ortalamasını gösteren belge ( Transkript)
  3. Yabancı Dil Yeterliliğini gösteren belge

Personel  Ders verme Hareketliliği İçin Ön Değerlendirme Koşulları:

İstenen Belgeler:

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      Dil yeterliliğini gösteren belge (YDS/ÜDS 60 puan veya eşdeğerliği kabul edilmiş diğer Dil Yeterlik belgeleri)

 Personel Eğitim Alma İçin Ön Değerlendirme Koşulları

İstenen Belgeler:

1-      Başvuru Dilekçesi

2-    Dil yeterliliğini gösteren belge (YDS/ÜDS 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilmiş diğer Dil Yeterlik belgeleri)

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  • Staj Hareketliliği ve Öğrenim Hareketliliği için: Öğrencilerin sunabilecekleri herhangi bir Dil Yeterlik belgeleri yoksa, Gedik Üniversitesi tarafından yapılan  Erasmus İngilizce Yeterlik sınavından 50 puan alan öğrencilerimiz başarılı kabul edilerek değerlendirmeye alınırlar.
  • Değerlendirmelerde; Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının %50 si ile Yabancı Dil Puanının %50 si alınır. Bu puanların toplamı nihai puanı (Erasmus+ Puanı) oluşturur.
  • Daha önce Erasmus programından yararlanan öğrencilerin Erasmus+ Puanın dan 10 puan düşülerek  öğrencinin yeni nihai puanı hesaplanır.
  • Yerleştirme işlemi nihai Erasmus+ Puanı temel alınarak birim koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilir.

*Personel ders verme ve eğitim alma hareketliliği için adayların dil yeterlik belgeleri yoksa,  bu adayla da, Gedik Üniversitesi tarafından yapılan  Erasmus  İngilizce Yeterlik sınavına girebilirler

**Öğrenim Hareketliliğine başvuran öğrenciler anlaşmalı üniversiteleri seçerken, ilgili üniversitenin kabul şartlarını kontrol etmelidirler.

***Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerimiz ise staj faaliyetini gerçekleştirecekleri ülkeyi, faaliyet alanlarını ve staj yapılacak yeri kendileri bulmak zorundadırlar.