11 Oca 2021

09.01.2021 IAESTE İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUCU

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

09.01.2021 IAESTE İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUCU

Öğrenci Adı Soyadı Öğrenci Numarası Written Part Writing Speaking TOTAL
1 B**** K**** A***** 191023006 52 18 17.5 87.5
2 B**** T***** 191023002 48 19 17.5 84.5
3 M******* Y**** Ç***** 191006008 48 14 15 77
4 B**** K**** 181007002 48 12 12.5 72.5
5 A***** D******* 181007006 35 6 12 53