İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezsiz YL

PROGRAM TANIMI

İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programında tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yüksek lisans seçeneği bulunmaktadır. Tüm duyulara hitap eden, farklı deneyimlere olanak veren özgün mekân arayışlarına getirilecek işlevsel, yapısal ve estetik çözümlere kuramsal ve akademik düzeyde yaklaşma düşüncesi bu programların gerekçesini oluşturmaktadır. Benzer güzel sanatlar ve mimarlık disiplinlerine göre daha az sayıda bilimsel araştırma yapılmış ve yapılmakta olan bu disiplindeki lisansüstü çalışmalarını zenginleştirmek ve öğrencilerin iç mimarlık alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini lisansüstü seviyesine taşımak amaçlanmaktadır.

Günümüz dünyasında bireylerin yaşamları iç mekanlarda sürmekte; verimli, çok işlevli, çevresel ve psikolojik unsurları gözeten, ergonomi ve evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış; çalışanlar, müşteriler ve tüketicilerle daha güçlü ve yakın ilişkiler kurmayı sağlayan işlevler sunan iç mekân tasarımlarına duyulan gereksinim artmıştır. İç mekân tasarımı eğitiminde bu gereksinimleri karşılayacak şekilde bir bilgi aktarımı yapılırken; mekânın kavramsal boyutları ile özümsenmesi kuramsal ölçekteki lisansüstü çalışmaları ile gerçekleştirilir. Bu doğrultuda tezli ve tezsiz olmak üzere bu iki program, mekân tasarımı ve mekân kuramı alanlarında uzmanlaşarak disiplinlerarası etkileşimi önemseyen ve özgün düşünceleri lisansüstü düzeyde tartışan tasarımcıların yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yüksek lisans programımıza İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon, Sahne ve Dekor Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvurabilir. Mezunlarımız, kariyerlerine üniversite ve araştırma merkezlerinde akademisyen olarak devam edebildikleri gibi çeşitli kamu ve özel kuruluşların tasarım disiplinine ilişkin birimlerinde uygulama ve yönetim kademelerinde çalışmaktadırlar.

 PROGRAM YAPISI

İç Mimarlık tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredilik 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Tezsiz yüksek lisans programının süresi en az iki, en çok üç yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız