Menu
Anasayfa
Üniversitemiz
Kurumsal
Gedik Eğitim Vakfı

Gedik Eğitim Vakfı

gedik-egitim-vakfi

Ülke eğitimine ve Türkiye’de kaynak teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 07.09.1994 tarihinde Gedik Eğitim Vakfı kurulmuştur.

Ekonomik başarıların mutlak suretle toplumla bütünleşmesi ve toplumsal hedeflere yönelmesi gerektiğini, toplumsal kalkınmanın zorunlu bir ihtiyacı olarak gören Gedik Holding, kurduğu vakıf ile günümüze kadar yaptıklarının mutluluğunu ve yarınlarda yapacaklarının heyecanını yaşamaktadır.

Vakıf amaçları doğrultusunda yürütülen faaliyetler ile yapılan çeşitli yardımlarla ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlardan alınan Teşekkür, Takdir Belgeleri’nin yanı sıra özellikle T.C. MEB’dan alınan Takdir Belgeleri ile 05.04.2007 tarihinde Cumhurbaşkanlığınca verilen Şükran Plaketi ve Belgesi GEV için gurur vesilesi olmuştur.

VAKFIN KURULUŞ AMACI 

Ülkesine bağlı ve kültürlü gençler yetiştirmek, eğitim, öğretim kurumları açmak; kalifiye işgücü oluşturmak amacıyla teknik kurslar açmak, atölyeler ve fabrikalar kurmak,

Ülkemizin ihtiyacı bulunan kaliteli ve nitelikli insan yetiştirilmesi hususunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak, politikalar üretmek ve bu konularda her türlü ayni ve nakdi destek sağlamak,

Maddi imkânları kısıtlı başarılı öğrencilere her türlü eğitim, sağlık ve diğer sosyal konularda yardımlarda bulunmak.

Yukarıda genel olarak amaçları açıklanmış olan vakfın bu amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetler:

Türk kaynak endüstrisinin şiddetle gereksinim duyduğu kalifiye insan gücünü yetiştirebilmek amacı ile sertifikalı kaynakçı, kaynak teknikeri ve kaynak mühendisi yetişmesini sağlamak üzere kurslar ve eğitim seminerleri düzenlemek,

Ülkemizde faaliyet gösteren yetişmiş kaynakçıların sertifikasyon imtihanlarını organize etmek,

Vakıf bünyesinde özellikle kaynak sektörünün gereksinimlerine cevap verebilecek bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi kurmak.

Endüstrimizin gereksinim duyduğu malzeme muayene deneyleri ve kimyasal analiz hizmetleri sunmak,

Üniversite öğretim üyeleri ile kaynak sektöründe uzun yıllar çalışacak engin deneyimler edinmiş kişilerden oluşan bir bilim ve teknoloji komisyonu kurarak Türk Kaynak Sektörüne danışmanlık yapmak,

Başarılı öğrencilere burslar vermek.

Gedik Eğitim Vakfı kurulduğu 1994 yılından itibaren sahip olduğu bilgi teknoloji ve imkânları özellikle kaynak alanında ülke hizmetine sunmaktadır. Gittikçe güçlenen ve alanını genişleten Gedik Eğitim Vakfı bu gücünü sadece kaynak teknolojileri ve mühendislik alanında değil, ülkenin ihtiyaç duyduğu her alana yaymak istemektedir. Bu nedenle özellikle aşağıdaki üniversite kurma nedenleri ön plana çıkmaktadır.

  • Mühendislik alanları öncelikli olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda ileri ülkelerin üniversiteleri ile kıyaslanabilir ve daha ilerde eğitim – öğretim hizmetleri sunmak, ülkeye ve insanımıza hizmet etme isteğinde olmak
  • Kaynak teknolojileri başta olmak üzere birçok mühendislik alanında uzmanlaşmış okul ve öğretim üyesi ihtiyacının giderek artması ve bu ihtiyacın karşılanamaması
  • Gedik eğitim vakfının 1994 yılından bu yana bir çok alanda bilgi ve tecrübe birikiminin yüksek olması ve bu konudaki potansiyeline güvenmesi
  • Çok değişik alanlarda Türkiye’nin önde gelen uzmanlarını bir çatı altında toplayabilmesi
  • Kaynak teknolojileri başta olmak üzere fen ve sosyal alanlarda uluslar arası bilgilerini Türkiye’ye getirebilmesi
  • Tüm Türkiye ve yurtdışı kaynak dünyasını tanıması ve köprü olması
  • 1995 yılından bu güne 35.000 kişiye kaynak teknolojileri başta olmak üzere değişik alanlarda eğitim ve sertifika vermesi