Faculty Administrative Board

 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Başkan/Dekan
Prof. Dr. Sefer ADA Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye
Prof. Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Özden ASLAN ÇATALTEPE Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye
Doç. Dr. Haslet EKŞİ KOÇAK Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye
Dr. Öğr. Üyesi Meliha KIRKINCIOĞLU Fakülte Kurulunca Seçilmiş Üye
Sevilay YUSUN Fakülte Sekreteri/ Raportörü