Rector

Prof. Dr. Ahmet Kesik
Rector
Prof. Dr. Şakir Dinçşahin
Vice Rector
Pelin Baykara
Özel Kalem Müdürü