Faculty Board

Faculty Board

Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA                                                 Dean

Prof. Hayriye KOÇ BAŞARA                                                Member

Prof. Mehmet Zaman SAÇLIOĞLU                                      Member

Prof. Dr. Süha ATATÜRE                                                      Member

Prof.Dr.Adnan ŞİŞMAN                                                        Member

Dr. Öğr. Üyesi  Nihan YARMACI                                           Member

Dr.Öğr.Üyesi C. Arsal ARISAL                                              Member

Dr.Öğr.Üyesi Özlem BELİR                                                  Member

Doç. Dr. Özden ASLAN ÇATALTEPE                                   Member

Doç .Dr. Mehmet ŞAHİN                                                       Member

Dr. Öğr. Üyesi. Pınar ERKAN BURSA                                  Member