Application

Online Application Form

Görsel İletişim Tasarım Yüksek Lisans (Tezli): İletişim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin; Yeni Medya, Görsel İletişim Tasarım Bölümleri, Grafik, Resim, Fotoğraf, Sinema TV Lisans mezunlarının başvuruları kabul edilecektir.

Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

Başvuracak Adaylardan Aranacak Koşullar: Yabancı dil şartı aranmamaktadır. (Görsel İletişim Tasarım Tezli Yüksek Lisans programında ALES puan şartı aranmaz.)

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-Başvuru formu için tıklayın.

2-İstenen belgeler

a) Tezsiz Yüksek Lisans Programı :

*Lisans Diploması,

*Lisans Transkripti,

*Nüfus cüzdan sureti,

*Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir),

*Sabıka kaydı (e-devletten alınabilir),

*İkametgâh kaydı (e-devletten alınabilir),

*2 adet vesikalık resim,

b) Tezli Yüksek Lisans Programı :

*Lisans Diploması,

*Lisans Transkripti,

*Nüfus cüzdan sureti,

*Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir),

*Sabıka kaydı (e-devletten alınabilir),

*İkametgâh kaydı (e-devletten alınabilir),

*2 adet vesikalık resim,

*ALES belgesi,

*Yabancı dil belgesi (yabancı dil belgesi aranan programlarda)

c) Doktora Programları :

*Lisans Diploması,

*Lisans Transkripti,

*Yüksek Lisans Diploması, (Lisans mezunu olarak başvuran adaylar için gerekli değildir)

*Yüksek Lisans Transkripti,(Lisans mezunu olarak başvuran adaylar için gerekli değildir)

*Nüfus cüzdan sureti,

*Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir),

*Sabıka kaydı (e-devletten alınabilir),

*İkametgâh kaydı (e-devletten alınabilir),

*2 adet vesikalık resim,

*ALES belgesi,

*Yabancı dil belgesi