Application

Online Application Form

Kentsel Vizyon, Kentsel ve Mimari Tasarım Tezsiz Yüksek Lisan (II.öğretim)

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ,Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Harita ,İnşaat ve Çevre Mühendisliği bölümlerinden lisans programı mezunları başvurabilir.

Başvurmak İsteyen Adaylarında Aranacak Koşullar

Tezsiz yüksek lisans programında ALES ve dil şartı aranmaz.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA  BAŞVURU BELGELERİ

1-Başvuru formu için tıklayın.

2-İstenen belgeler

a) Tezsiz Yüksek Lisans için; Diploma, transkript, nüfuz cüzdan sureti, erkek adaylardan askerlik belgesi ve 4 adet resim.

b) Tezli Yüksek Lisans için; ALES belgesi, mevcut ise yabancı dil belgesidiploma, transkript, nüfuz cüzdan sureti, erkek adaylardan askerlik belgesi ve 4 adet resim.

c) Doktora Programlarını;  Yüksek Lisans (Lisans mezunu olarak başvuran adaylar için gereçli değildir), ALES belgesi, yabancı dil belgesidiploma, transkript, nüfuz cüzdan sureti, erkek adaylardan askerlik belgesi ve 4 adet resim.