The Aim Of The Program

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendsiliği programında tezli ve tezsiz olarak iki farklı yüksek lisans seçeneği bulunmaktadır. Bu lisansüstü programlarında, öğrencilere bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu programlarda, sanayide karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmek adına akademi ve sanayi güçlü bir işbirliği içerisindedir. Bu işbirliği, derslerde endüstriye yönelik yapılan projelerle ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışmalarla sağlanmaktadır. Öğrenciler teorik derslerin yanı sıra, aynı zamanda tasarım ve modelleme ağırlıklı uygulamaya yönelik dersleri seçerek kendilerini bu alanda da geliştirme fırsatı bulmaktadır.

Mekatronik mühendisliğinin doğası gereği mekanik, elektronik ve kontrol sistemlerini içinde barındıran bir mühendislik dalı olması sebebiyle, öğrencilerine disiplinlerarası çalışmalar olanağı sunmaktadır.

Program dersleri kapsamında uygulamaya yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Serdar Tepeyurt’un Robot Gripper (Tutucu) Sistemleri Tasarımı ve Modellemesi dersinde yaptığı “Hareketle Robot Kontrolü” projesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=DLZ-Yz13jXk&t=11s

 

Dönem Projeleri ve Tezleri

PROGRAM ÖĞRENCİ TEZİ /DÖNEM PROJESİ  TEZ/DÖNEM PROJESİ DANIŞMANI
1 Mekatronik Mühendisliği Tezli Kürşed Sezai TÜRKER Endüstride kaynak robotları proseslerin incelenmesi ve geliştirilmesi Doç. Dr. Ertan ÖCALAN
2 Mekatronik Mühendisliği Tezli Tevfik AKKUŞ Hava Limanlarında Yolcu Bagaj ve kargolarının Boyut Hacim ve Ağırlık Ölçümlerinin RGB-D Kamera ve Yük Hücresi (LOAGCELL) Kullanılarak Tesbiti Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
3 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Adem KÜÇÜK Senkron ve Asenkron Servomotorların Hız ve Pozisyon Kararlılık Performansının Karşılaştırılması Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
4 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Yasin ÇİLENK Termoplastik Otomotiv Parçalarının Taşınmasında Kullanılacak Taşıma Robotu İçin Gripper Tasarımı Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
5 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Murat GÜNAL Nitel -Titanyum Şekil Bellekli Alaşımlarının Güneş Panelleri Yönlendirme Mekanizmalarında Kullanılması Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
6 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Birol AK Ultrasonik Sistem ile Kalibrasyon Prof. Dr. Sunullah ÖZBEK
7 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Kaan KURT Niti Şekil Bellekli Alaşım Kullanarak Üretilen Termostatik Buhar Kapanının Termomekanik Davranışının Bimetal Termostatik Buhar Kapanı ile Karşılaştırılması Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
8 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Erbil ÇİL İnsansız Hava Araçlarında Şekil Bellekli Alaşımların Kullanılması Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
9 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Gürbüz GÜZEY Dövme Endüstrisinde Robotlu Otomasyon Uygulamaları Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
10 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Habip ERGENÇ Termoplastik Otomotiv Parçalarının AGV Sistemine Yerleştirilmesi için Taşıma Robotu Tasarımı Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
11 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Özcan ÖZDEMİR Motopompların Frekans Konvertörü ile Çalıştırılarak Enerji Tasarrufu Sağlanması Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL
12 Mekatronik Mühendisliği Tezsiz Savaş ADIGÜZEL Alüminyum ve PVC Profil İşleme Hatlarında Kullanılabilir Gripper Tasarımı Dr. Öğr. Ü. Savaş DİLİBAL