The Aim Of The Program

İstanbul Gedik Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programında tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yüksek lisans seçeneği bulunmaktadır. Tüm duyulara hitap eden, farklı deneyimlere olanak veren özgün mekan arayışlarına getirilecek işlevsel, yapısal ve estetik çözümlere kuramsal ve akademik düzeyde yaklaşma düşüncesi bu programların gerekçesini oluşturmaktadır. Benzer güzel sanatlar ve mimarlık disiplinlerine göre daha az sayıda bilimsel araştırma yapılmış ve yapılmakta olan bu disiplindeki lisansüstü çalışmalarını zenginleştirmek ve öğrencilerin iç mimarlık alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini lisansüstü seviyesine taşımak amaçlanmaktadır.

Günümüz dünyasında bireylerin yaşamları iç mekanlarda sürmekte; verimli, çok işlevli, çevresel ve psikolojik unsurları gözeten, ergonomi ve evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarlanmış; çalışanlar, müşteriler ve tüketicilerle daha güçlü ve yakın ilişkiler kurmayı sağlayan işlevler sunan iç mekan tasarımlarına duyulan gereksinim artmıştır. İç mekan tasarımı eğitiminde bu gereksinimleri karşılayacak şekilde bir bilgi aktarımı yapılırken; mekanın kavramsal boyutları ile özümsenmesi kuramsal ölçekteki lisansüstü çalışmaları ile gerçekleştirilir. Bu doğrultuda tezli ve tezsiz olmak üzere bu iki program, mekan tasarımı ve mekan kuramı alanlarında uzmanlaşarak disiplinlerarası etkileşimi önemseyen ve özgün düşünceleri lisansüstü düzeyde tartışan tasarımcıların yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.