Application

Online Application Form

İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU KOŞULLARI:

Programlara; İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema Televizyon, Sahne ve Dekor Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvurabilir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri, Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır.

BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK KOŞULLAR:

  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı için Eşit Ağırlık veya Sayısal veya Sözel Puan Türü) en az 55 puana sahip olmaları gerekir.
  • Tezsiz yüksek lisans programında ALES şartı aranmaz.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Başvuru formu için tıklayın.
  2. İstenen belgeler: 

Tezli Yüksek Lisans Programı:

*  Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi

* Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi

* ALES çıktısı veya GMAT, GRE Belgesi

* Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

* Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

* 2 adet vesikalık fotoğraf

* Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

* Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

* Sabıka kaydı ( e devlet alınabilir )

* Adres beyanı ( e devlet alınabilir )

Tezsiz Yüksek Lisans Programı:

*  Dört Yıllık Lisans/Yüksekokul Diploması Aslı ve Fotokopisi

* Lisans Mezuniyet Transkripti (mezuniyetteki başarı durumunu gösteren not dökümü belgesi) Aslı ve Fotokopisi

* Yurtdışı Üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşı öğrenciler için YÖK’ten alınacak diploma denklik belgesi

* Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

* 2 adet vesikalık fotoğraf

* Erkek adaylar için Güncel Askerlik Durum Belgesi veya Terhis Belgesi

* Kesin kayıtta tüm belgelerin asılları ile kayıt yapılmaktadır. İlgili belgenin aslı gösterilerek başvuru yapılan enstitü tarafından fotokopisi çekilebilir ve “aslı gibidir” yapılabilir.  Ön kayıt beyanları ile kesin kayıt sonrası belgelerinde uyuşmazlıktan doğacak durumdan sadece adaylar sorumludur.

* Sabıka kaydı ( e devlet alınabilir )

* Adres beyanı ( e devlet alınabilir )