1 Ara 2020

We are inviting you to publish your recent research articles to IJENS

Dear Researcher,

We are inviting you to publish your recent research articles to International Journal of Engineering and Natural Sciences (IJENS). In our international refereed / periodical journals that started to be published within our university; Original articles, scientific researches, book reviews, current discussions and views are included. Our journal manages all publishing processes with this vision with the aim of being included in international indexes and presented its first issues to the academic community in December 2018 as a printed and e-journal.

IJENS is a journal for researchers, developers, professionals, graduate students and others interested in state-of-the engineering and technology areas, which cover topics including: Civil Engineering, Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering, Industrial Engineering, Materials & Manufacturing; Food, Chemical & Agricultural Engineering; Telecommunications, Computer Sciences, Instrumentation, Control, Electrical & Electronic Engineering etc., and operates to share their research.

Thank you.

Best Regards,

International Journal of Engineering and Natural Sciences

Editorial Office

Sayın Araştırmacı,

Sizi, son araştırma makalelerinizi International Journal of Engineering and Natural Sciences’da (IJENS) yayınlamaya davet ediyoruz. Üniversitemiz bünyesinde yayın hayatına başlayan uluslararası hakemli/süreli dergilerimizde; özgün makalelere, bilimsel araştırmalara, kitap incelemelerine, güncel tartışma ve görüşlere yer verilmektedir. Dergimiz, uluslararası indekslerde yer alma hedefiyle tüm yayın süreçlerini bu vizyon ile yönetmekte olup ilk sayılarını Aralık 2018 tarihinde basılı ve e-dergi olarak akademik camiaya sunmuştur.

IJENS, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme ve İmalat; Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisliği; Telekomünikasyon, Bilgisayar Bilimleri, Enstrümantasyon, Kontrol, Elektrik-Elektronik Mühendisliği vb. alanlarında faaliyet ve araştırma yapan araştırmacılar, geliştiriciler, profesyoneller, lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını paylaşmak için faaliyet göstermektedir.

Saygılarımızla,

Uluslararası Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi

Editoryal Ofis Adına