Application

Online Application Form

Mühendislik Yönetimi (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları:

Önerilen program için aday öğrencilerin ön şart olarak en az 4 yıllık bir lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. 4 yıllık lisans diploması veren Mühendislik Fakültelerinin tüm uzmanlık alanlarının mezunları programa başvurabilir.

Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranacak Koşullar:

 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde en az 55 puana sahip olması gerekir.
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit sınavından (YDS) ya da buna eşdeğer sınavlardan ya da İstanbul Gedik Üniversitesi’nde yapılan yabancı dil sınavından 100 tam not üzerinden en az 55 Yabancı Dil puanına sahip olması gerekir. Öğrencinin uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonuç belgesi getirmesi halinde, yukarıdaki notlarla olan eşdeğerliliği Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce belirlenir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru formu için tıklayın.
 2. İstenen belgeler

a) Tezli Yüksek Lisans Programı:

 • Lisans Diploması,
 • Lisans Transkripti,
 • Nüfus cüzdan sureti,
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-devletten alınabilir),
 • Sabıka kaydı (e-devletten alınabilir),
 • İkametgâh kaydı (e-devletten alınabilir),
 • 2 adet vesikalık resim,
 • ALES belgesi,
 • Yabancı dil belgesi (yabancı dil belgesi aranan programlarda)