444 5 438     info@gedik.edu.tr

Öğrenci ve Personel Hareketliliği Kriterleri

Öğrenci İçin Başvuru Kriterleri

  • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitimkademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  • a)Birinci kademe1öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • b) İkinci2ve üçüncü3 kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
  • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme(LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

               1 Birinci Kademe  : Ön Lisans, Lisans,  İkinci Kademe : Yüksek Lisans,  3  Üçüncü Kademe: Doktora, tıpta ihtisas.

           Seçim Ölçütleri

                                  Ölçüt                           Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi             %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi*             %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına                                +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla)                               +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)                               -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma                               -10 puan
*İngilizce Yeterlik(Proficiency) Sınavı İçin Tıklayınız.

Personel Kriterleri

ERASMUS PLUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

 “Erasmus Plus Ders Verme Hareketliliği Programı” (Taban puan 40):

Yabancı dil puanının %20’sinin alınması

Daha önce “Erasmus Plus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan faydalanmamış olmak (+10)

“Erasmus Plus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan faydalanmış olmak (Her faydalanma için -5)

1-3 yıl arasında Üniversitemizde çalışmış olmak (+5)

4 veya daha fazla yıl  Üniversitemizde çalışmış olmak (+10)

“Erasmus Kurum Koordinatörü” olmak (+20)

“Erasmus Birim Koordinatörü” olmak (+10)

“Erasmus Plus Programı” anlaşması imzalanmasını sağlamak (Her anlaşma için +5)

(Erasmus Kurum Koordinatörü ve Birim Koordinatörleri için geçerli değildir)”

 

Erasmus Plus Eğitim Alma Hareketliliği Programı (Taban puan 40):

Yabancı dil puanının %20’sinin alınması

Daha önce “Erasmus Plus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan faydalanmamış olmak (+10)

“Erasmus Plus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan faydalanmış olmak (Her faydalanma için -5)

1-3 yıl arasında Üniversitemizde çalışmış olmak (+5)

4 veya daha fazla yıl  Üniversitemizde çalışmış olmak (+10)

“Erasmus Kurum Koordinatörü” olmak (+20)

“Erasmus Birim Koordinatörü” olmak (+10)

“Erasmus Plus Programı” anlaşması imzalanmasını sağlamak (Her anlaşma için +5)

“İdari personel olmak (+10)