Öğrenci ve Personel Hareketliliği Kriterleri

Öğrenci İçin Başvuru Kriterleri

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitimkademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • a)Birinci kademe1öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • b) İkinci2ve üçüncü3 kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme(LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

               1 Birinci Kademe  : Ön Lisans, Lisans,  İkinci Kademe : Yüksek Lisans,  3  Üçüncü Kademe: Doktora, tıpta ihtisas.

           Seçim Ölçütleri

                                  Ölçüt                           Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi             %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi*             %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına                                +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla)                               +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)                               -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma                               -10 puan
*İngilizce Yeterlik(Proficiency) Sınavı İçin Tıklayınız.

Personel Kriterleri

ERASMUS PLUS PERSONEL HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

 

Erasmus Plus Ders Verme Hareketliliği Programı (Taban puan 40):

 • Yabancı dil puanının %20’sinin alınması
 • Daha önce “Erasmus Plus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan faydalanmamış olmak (+15)
 • “Erasmus Plus Ders Verme Hareketliliği Programı’ndan faydalanmış olmak (Her faydalanma için -5)
 • 1-3 yıl arasında Üniversitemizde çalışmış olmak (+5)
 • 4 veya daha fazla yıl  Üniversitemizde çalışmış olmak (+10)
 • “Erasmus Plus Programı” anlaşması imzalanmasını sağlamak (Her anlaşma için +10)*

*(Erasmus Kurum Koordinatörü ve Birim Koordinatörleri için geçerli değildir)

 

Erasmus Plus Eğitim Alma Hareketliliği Programı (Taban puan 40):

 • Yabancı dil puanının %20’si
 • Daha önce “Erasmus Plus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan faydalanmamış olmak (+10)
 • Erasmus Plus Eğitim Alma Hareketliliği Programı’ndan faydalanmış olmak (Her faydalanma için -5)
 • 1-3 yıl arasında Üniversitemizde çalışmış olmak (+5)
 • 4 veya daha fazla yıl  Üniversitemizde çalışmış olmak (+15)
 • İdari personel olmak (+10)

Erasmus+ Eğitim verme ve Eğitim alma hareketliliğine katılmak için en az bir(1) yıl Üniversitemizde çalışmış olmak koşulu aranmaktadır.

Erasmus+ personel eğitim verme/eğitim alma hareketliliğine seçildikten en az 2 ay içerisinde feragat dilekçesi vermeden veya mücbir sebep göstermeden hareketliliğe katılmayan personel bir sonraki yıl  Erasmus+ başvurusu yapamaz.